Cueva Muchimuk
 
 

Šaman "Piachi" z vesnice Apichavai nebyl obyčejný Pemon. Když jeho matka dostala svou první menstruaci, odešla se umýt k řece. Vodní psi Urututu, přilákání panenskou krví, se dívky zmocnili a unesli jí. Když se podařilo dívce od Urututu utéct a vrátit do své vesnice byla již těhotná. Piachi byl tedy napůl pes a napůl člověk.

Přestože byly Urututu divoké šelmy, lidi neohrožovali. Jejich úkolem bylo bedlivě střežit jezera a řeky v savanách mezi Tramen tepui a Upuigma tepui. Vesnici Apichavai zužovalo jiné nebezpečí. Byl jím obrovský ptakoještěr Muchimuk podobný harpii. Za soumraku kroužil hladový Muchimuk nad indiánskými chýšemi a odnášel všechny živé tvory, včetně malých dětí.

Kouzelník Piachi se rozhodl své vesnici pomoci. Usedl na svou muray - dřevěnou stoličku vyřezanou do tvaru těla kudlanky, vykouřil mnoho tabáku, aby neusnul jako ostatní a mohl vypozorovat, jak Muchimuk loví své oběti a kam s nimi odlétá.

Hned ráno si vyrobil převlek z kůže palmového medvěda, o kterém je známo, že je vítanou pochoutkou Muchimuka. Aby ho pták nezranil drápy vycpal kůži vatou z keře asadek, kterou pemoni používají na své otrávené střely do foukaček nebo také na rozdělávání ohně. Mezi asadek zabalil šaman ještě waktok, kamení se kterým pemoni umí vykřesat oheň. Toto kamení obsahuje železo a je velmi těžké. Piachi doufal, že se Muchimuk brzy unaví až ho bude nést. Jedinou zbraní, kterou si připravil byla velmi ostrá kamenná sekyra.

Hned další den čekal Piachi ve svém převleku nedaleko vesnice. Když se Muchimuk objevil, několikrát zakroužil nad maskovaným šamanem, pak ho chytnul do drápů a odletěl směrem k Churí tepui. Nad Akopán tepui dostal hlad a chtěl domnělého medvěda sníst. Už už chtěl dosednout na černou skálu, když ho Piachi seknul kamennou sekerou. Muchimuk se znovu vznesl a odletěl k Aparuai tepui. Odpočinout se mu ale ani zde nepodařilo. Piachi ho při dosednutí opět seknul. Kameny nacpané do medvědí kůže ptáka velmi tížily. Ke svému hnízdu na Tramen tepui přiletěl již s vypětím posledních sil. Na místě, kterému pemoni říkají "Tok datak", na kraji prostorné jeskyně, Muchimuk klesnul zcela unaven. Piachi již na nic nečekal, vyskočil dravci na záda a sekerou mu několikrát seknul do krku. Smrtelně raněný Muchimuk prohlédl léčku a uprchl do jeskyně, kde v hamace odpočívala jeho žena a syn. Oba varoval, aby již nikdy nelovili lidské bytosti. Pak se odplazil do hluboké tmy, kde zahynul.

 

Mýtický Muchimuk, Churí tepui  2009