Churí tepui - masiv Chimantá
 
 
Horský masiv Chimantá se rozkládá mezi veletoky Caroní a Caruay. Je složen z jednotlivých me- set, z nichž nejvyšší jsou Amuri, Churí, Akopán a Murei tepui. Nejvyšším vrcholem je bod Euroda (2698m n m.) na stolové hoře Murey tepui. Náhorní plošiny tu zaují- mají celkovou plochu okolo 1470 km2, což je pro představu zhruba stejná rozloha, jakou má naše Šumava.
Chimantá je oddělena od okolních savan nebo nížinných lesů kolmými stěnami, které dosahují výšku až 2000 m.


Intruze v masivu Chimantá ́
Intruze je pronikání magmatu do okolních hornin. Rozdílem teplot žhavého magmatu a okolních pískovců dochází k metamorfóze na křemence (kvarcity).
Sopečné intruze masivu Chimantá jsou velmi dobře patrné na satelitních snímcích. Díky nim jsme mohli nakreslit tuto mapu sopečných výlevů. Přesné ověření intruzí v terénu je z důvodu těžkého přístupu prakticky nemožné.

Churí tepui
V letech 2004 až 2012 proběhlo více jak deset expedic na stolovou horu Churí tepui, která je součástí Chimanty. Všechny byly organizované pod hlavičkou SVCN (Sociedad Venuzuelana Cientos Naturales) pod vedením Charlese Brewerw Caríase. Mezinárodních výprav se zúčastnili speleologové a vědci z těchto zemí: Venezuela, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Kanada, USA, Rakousko.
Při první expedici v roce 2004 byla objevena obrovská jeskyně později nazvaná Cueva Brewer. Další jeskyně jsme v duchu oblíbené latinskoamerické hry skládali domino k dlouhému jeskynnímu systému rozkládajícímu se pod celou severní části hory Churí.
Do roku 2012  expedice zdokumentovaly a prozkoumaly téměř 30 km podzemních prostor. 


Masizo Chimantá - Masiv Chimantá

Chimantá tepui je jednou z mnoha stolových hor masivu Chimantá (Photo by M. Audy)