Horní Suchdolský ponor

 
 

Ponor se nachází na JZ břehu požární nádrže zbudované na Suchdolském potoku v intravilánu obce Suchdol. Ponor byl skupinou Topas stavebně zabezpečen betonovými skružemi a v roce 1988 bylo proniknuto do hloubky 18 m, kde další postup zastavil sifon. K významným objevům pak došlo ve spolupráci s dalšími speleologickými skupinami po proniknutí za sifon v roce 2003.

V současné době (r. 2012 ) dosahují objevené prostory délky 718 m a nejnižší dosud dosažené místo se nachází v hloubce 81 m od vchodu. Kolorační experiment podzemního toku prokázal spojitost s  Konstantním vývěrem v Amatérské jeskyni, s expozicí průtoku 76 hod.  V ponoru jsou tři cca 20 m hluboké propasti vystrojené stabilními žebři, nízké profily chodeb jsou prohloubeny pro pohyb "po čtyřech". Hlavní tah ponoru vede rovnoběžně se západní geologickou hranicí Moravského krasu. Jeskyně je vytvořena v devonských vápencích a pískovcích bazálních klastik a je zcela vyjímečná z pohledu geologické stavby krasu. Na mnoha místech jeskyně je pěkná krápníková výzdoba.     


Historie výzkumu :

1955

Jan Balák speleolog z Metry Blansko popisuje propad: (24.5.1955 se po deštích otevřel 3 m hluboký jícen o průměru 1,5 m). Situaci zdokumentoval fotografiemi a náčrtem.


1988

Po vykopání 5,5 m hluboké šachty a zdolání několika úžin a závalů bylo 29. 8. proniknuto do volného pokračování délky cca 30 m. V hloubce -18 m uzavřel další postup sifon.


1989

Probíhají intenzivní práce na prokopání bahnitého I. sifonu, který je díky velmi suché zimě zcela bez vody.


1990 - 1997

Sifon je několik metru pod hladinou vody


1998

Neúspěšný pokus o vyčerpání sifonu


2002

Ve spolupráci s ČSS ZO 6-16 Tartaros a ČSS ZO 6-19 Plánivy byl 1. sifon v listopadu vyčištěn kalovými čerpadly.


2003

Dne 11. 1. se konečně podařilo proniknout za sifon. V zimních měsících, bylo postupováno téměř volnými chodbami a propastmi, až do vzdálenosti více jak půl kilometru a hloubky 73 m.


2006 - Kolorační experiment, expozice průtoku do Konstantního vývěru v Amatérské jes. (76 h)


2004 - 2013 - objevy dalších částí jeskyně,  délka dosahuje 718 m a hloubka  81 m

 Mapy

  1. 1.povrch

  2. 2.řez

  3. 3.mapaGalerie Horního Suchd. ponoru zde


Staré stránky:

 

Historie výzkumů:

Nízké


Suchdolské mystérium
 

Galerie Horního Suchdolského ponoru zde