Kontakt:

Libor Láník

libor.lanik@gmail.com

Skupina TOPAS je jednou ze základních organizací České speleologické společnosti (ČSS). Sdružuje zájemce o speleologii a jeskyně. V současnosti eviduje naše ZO celkem 18 členů.

Naším hlavním cílem je objevovat neznámé jeskyně a krasové jevy, zkoumat a dokumentovat jejich genezi i biosféru. Spolupracujeme s řadou speleologů, vědců a specialistů nejen z České republiky, ale i z jiných částí světa.

Aktuality

Základní organizace 
České speleologické společnosti 
6-17 Topas
Topas
 
 
Blog Summary Widget