Průtoková - Sedmnáctka

 

j. č. 142 - Průtoková (Sedmnáctka)


Vchod 11 m široký a 6,5 m vysoký je situován ve vysoké skalní stěně, 15 m nad dnem Pustého žlebu. Rozlehlá vstupní prostora se po 20 m sníží na chodbu sotva 2 m vysokou a 1 m širokou, v níž je instalován uzávěr jeskyně. Za uzávěrem se dostáváme do Jižního dómu dlouhého 35 m, širokého 5 m a vysokého 7 m. Z této prostory vedou dvě vertikálně nad sebou umístěné chodby malých rozměrů do Severního dómu, dlouhého 35 m, širokého 5 m a vysokého přibližně 10 m. Do Severního dómu ústí ve výšce 15 m okno, kterým je prostora částečně osvětlována denním světlem. Dál, téměř v konstantním směru S vede chodba 1 - 2 m široká, s proměnnou výškou od 2 do 5 m, která přibližně po 100 m od Severního dómu ústí do Hlinité síně. Za touto síní se původní charakter vertikálního profilu chodby mění na horizontální. Chodba 5 - 6 m široká, ale jen 0,5 - 1 m vysoká, ústí po cca 30 m do Sintrové síně široké 10 m a dlouhé 30 m. Bohatá výzdoba Sintrové síně byla v minulosti vandalsky poničena. Zůstala nepoškozena jen ve dvou, přibližně 25 m vysokých a obtížně dostupných komínech nad Sintrovou síní. Úzkým krátkým průlezem se dostaneme ze Sintrové síně do Balvanitého dómu, 30 m dlouhého a přes 10 m širokého. Tato plošně největší prostora jeskyně je na severním konci uzavřena mohutným závalem, který pokryl suťovým kuželem i celé dno dómu. Ani prolongační 20 m dlouhou štolou, raženou při severovýchodní stěně dómu, se nepodařilo tento zával překonat. Celková délka jeskyně je 430 m a denivelace +33, - 0 m.


Foto: Jindra Dvořáček


Historie výzkumu:

1905 - Karel Absolon, průzkum a popis vstupní části

1940 - dělníci Karla Absolona, prolomení sintrové uzávěry za Severním dómem a objev převážné části jeskyně.


Fotografie pořízené krátce po objevu v roce 1940