Dolní Suchdolský ponor

 
j. č. 75 B - Dolní Suchdolský ponor

Vody ze suchdolské nádrže odtékají spodní výpustí a jsou v současné době přivedeny betonovými trubkami do šachty dolního ponoru, situovaného v oplocené zahradě. Krasový badatel začátku dvacátého století Jan Knies popisuje, jak se v zahradě pod malou skalkou v roce 1902 otevřel náhle ponor o průměru 4 m a rovněž i tak hluboký. Tato propadlina, jak již to bohužel v podobných situacích bývá, pak sloužila místním obyvatelům jako odpadní jáma. Šachta, nasazená Topasem v malé prohlubni kde se voda ztrácela, pak samozřejmě procházela těmito "kulturními", sto let starými vrstvami. Pod zaskružovanou, 7 m hlubokou šachtou, pokračují prostory téměř kolmo dolů v pevné, ale silně korozí vypreparované skále do I. Vánoční síně vytvořené na puklině S - J. Ze dna I.Vánoční síně lze proniknout mezi vápencovými bloky o 6 m níže do II. Vánoční síně - kaverny mezi rozměrnými stabilizovanými bloky. Další pokračování je tvořeno dvěma nad sebou situovanými chodbami se sklonem 60°. Šířka chodeb se pohybuje v rozmezí 2 až 6 m, výška 0,3 - 2 m. Chodby se po 16 m spojí v jednu, vysokou 3 m a širokou 2 až 4 m. Následuje horizontálně 5 m nebezpečný zával, ústící do prostory vytvořené na výrazné dislokaci směru SV - JZ. Stěny jsou na mnoha místech silně tektonicky rozrušeny a vzniklé mezery vyplněny sedimenty. Vzhledem ke komplikovaným prolongačním možnostem se značným rizikem závalů, byly další práce na této lokalitě v hloubce 54m zastaveny. Celková délka objevených prostor je 105m.

Historie výzkumu:

1984 - 1989 - ČSS ZO 6 - 17 Topas, vyhloubení šachtice, otevření odtokových cest a objev volných prostor