Levá stráň Pustého žlebu - Vinšulka a Pod Lucerkou

 

j. č. 78 - Vinšulka

Vchod do propasťovité jeskyně byl nalezen Pustožlebskou skupinou Speleologického klubu v roce 1957. Je situován na vrcholu 15 m vysoké skály v levé stráni Pustého žlebu. Jeskyně je tvořena členitým systémem malých propástek a komínů propojených krátkými horizonty. Prolongační práce prováděné ČSS ZO 6 - 12 Speleologický klub byly v hloubce 36 m ukončeny v roce 1983 pro nedostatečný prostor na ukládání odvalu. Celková délka jeskyně je 65 m, denivelace +0, -36 m.

Historie výzkumu :

1957 - Spelologický klub - Pustožlebská skupina, objev vchodu a sestup do jeskyně

1980 - 1984 ČSS ZO 6 - 12 Pustý žleb, průkopové práce, odkrytí několiky malých dutin


j. č. 80 - Pod Lucerkou

Vchod do jeskyně se nachází v levé skalnaté stráni 21 m vysoko nad dnem Pustého žlebu. Vývojově jeskyně souvisí zřejmě s jeskyní Průtokovou, jejíž severní konec se nachází v přímé vzdálenosti cca 150 m. Mírně sestupná chodba zachovává v celé délce generelní směr JJZ. Šířka chodby se pohybuje od 1 do 3 m, a výška od 0,5 do 3 m. Profil chodby je ve značné míře vyplněn žlutými písčito-hlínitými sedimenty. Výkopové práce, s dílčími objevy volných prostor, zde prováděl v roce 1947 ? neznámý místní jeskyňář, v roce 1957 a následně pak v roce 1967 Pustožlebská skupina Speleologického klubu. V koncových partiích vyplňuje sediment široce klenutou chodbu téměř ke stropu a pro ukládání odvalu z prolongačních výkopů není dostatek místa. Jeskyně je na několika místech zdobena krápníky . Celková délka je 64 m a denivelace +0, -8 m.

Historie výzkumu :

1947 - neznámý jeskyňář, výkopové práce a dílčí objev volných prostor

1957 - Speleologický klub - Pustožlebská skupina, objev 8 m dlouhé síně

1967 - Speleologický klub - Pustožlebské skupina, objev 20 m dlouhé chodby s výzdobou