Vavřinecké paleoponory j.č. 44, 45, 47A

 

j.č. 44 - U Čtyř vchodů

Paleoponorná jeskyně vod Sloupského a Vavřineckého potoka je tvořena labyrintem menších chodeb a síní, místy s krápníkovou výzdobou. Četné paleolontologické nálezy. Celková délka jeskyně je 260 m a denivelace +0, -23 m.


Historie výzkumu :

před r. 1900 - výkopy neznámých "kosťařů".

1907 - Absolon - prolongace celkem 10 m chodeb v předsíni.

1967 - 1969 - Speleologický klub - Pustožlebská skupina,

vyklizení hlavní chodby do vzdálenosti 8 m,

objev volného přítokového komínku a úzkých trativodných chodbiček.

1975 - Speleologický klub - Pustožlebská skupina,

objev převážné části chodeb a síní.

1976 - 1977 - Speleologický klub - Pustožlebská skupina,

sondážní výkopy a prolongace menšího rozsahu.

j. č. 45 - U Tří síní

Paleoponorová jeskyně vod Sloupského a Vavřineckého potoka se zlomkem průtokové jeskyně vázané na geomorfologii Pustého žlebu. Zlomek průtokové části jeskyně tvoří tři větší síně. Uvolněním Musilovy chodby bylo odkryto ponorné pokračování jeskyně. Prostory jsou tvořeny síněmi propojenými ukloněnými chodbami. Na mnoha místech jeskyně je pěkná krápníková a nicová výzdoba.

Délka jeskyně je 160 m a denivelace +9, -28 m.


Historie výzkumu:

1911: Absolon - výstup do komína ve III. síni

1969 - 1970: Musil (z Vavřince), otevření nového vchodu do II. síně, průkop Musilovy chodby v délce 10 m,

objev puklinovité chodbičky 3 m dlouhé.

1978 - 1980: ČSS ZO 6 - 17 Topas, prolongace Musilovy chodby a objev ponorného pokračování jeskyně do hloubky - 28   m.


Při prolongačních pracech byla lokalita č. 45 propojena se sousední jeskyní č. 44.

Celková délka systému Vavřineckých paleoponorů je 420 m.

Fotografie z jeskyně u Tří síní, foto: Jindra Dvořáček

j. č. 47 A - Brumlerka

Paleoponorová jeskyně vod Sloupského a Vavřineckého potoka. Výkopovými pracemi v písčitých sedimentech byly uvolněny prostory s typickými erozními tvary strmě až kolmo klesající do hloubky - 16 m. Celková délka jeskyně je 32 m.

Historie výzkumu:

1975 - Speleologický klub, pod skalním převisem odkryt široký portál jeskynního vchodu.

1976 - 1977 - Speleologický klub - Pustožlebská skupina, vyklizení výplně jeskyně do hloubky 6 m,

objevení malé volné dutiny.

1989 - 1996 - ČSS ZO 6 - 17 Topas, vyklizení jeskyně do hloubky -16 m,

ve střední části odkryta menší prostora později vyplněna odvalem.

Foto: Igor Audy

Foto: Igor Audy