Černá Hora - Lipská pećina

 

Lipská pećina v Černé Hoře byla členy Topasu navštívena mnohokrát. Poprvé to bylo již v 80. letech. Tehdy lokalita spadala ještě pod správní území Jugoslávie.

Naše výprava v roce 2010 si kladla za cíl překonat průvanovou úžinu, kterou odtéká voda do nižších částí.

Během této výpravy se podařilo jeskyni kompletně zmapovat. Z mapy vyplynulo, že hlavní, dříve zpřístupněná část Lipské, je  fosilním fragmentem staršího jeskynního systému. Přestože se nepodařilo překonat průvanovou úžinu, bylo vytipováno jiné nadějné místo, které je pravděpodobně pokračováním paleořeky.


Poznámka 6/2016

V Lipské pećine byly obnoveny turistické prohlídky. Byl postaven nový návštěvnický areál a lokalita jistě stojí za exkurzi.