Skupina TOPAS vznikla jako základní organizace TISu- Svazu pro ochranu přírody z iniciativy několika odloučených členů Pustožlebské skupiny Speleologického klubu Brno a dalších zájemců na ustavující schůzi 19. června 1977 v Suchdole. Z tehdejších dvaceti zakládajících členů zůstali Topasu věrní až do dnešních dnů Igor Audy, Jiřina Audyová, Václav Kacetl, Jiří Slavík a Jiří Vodička. Šestým "věrným členem" by jistě byl i Václav Krátký, který tragicky zahynul při povrchové akci skupiny v roce 1985.


Jako nosný program skupiny byl vytyčen speleologický průzkum v severní části Moravského krasu, s důrazem na fotografickou a mapovou dokumentaci, odtud i náš pracovní název skupiny TOP-ografická A-matérská S-kupina. Topas se stává v roce 1978 jednou ze zakládajících organizací České speleologické společnosti a ve snaze netříštit jednotu brněnských jeskyňářů vstupuje jako kolektivní člen do Speleologického klubu Brno. Po zániku TISu-Svazu pro ochranu přírody koncem roku 1979 a organizačních problémech v důsledku dělení Speleologického klubu na řadu samostatných základních organizací, se začátkem roku 1980 mění i TOPAS na ČSS ZO 6-17 TOPAS s členskou základnou 22 osob.


Do roku 2012 prošlo skupinou 49 jeskyňářů, někteří vydrželi několik let, jiní odešli po roce. Vedení Topasu si však svoji vytyčenou náplň zachovalo po celou svou mnohaletou působnost a skupina dosáhla významných objevitelských i dokumentačních úspěchů.

Archeologické a paleontologické výkopy.

Pro potřeby výzkumu ústavu Anthropos prováděl TOPAS výkopy v jeskyních Spodní Suchdolská, Podhradní a před jeskyní č. 42.


Registrace a pasportizace jeskynních vchodů Moravského krasu.

Jednotným způsobem bylo v terénu označeno 1293 jeskynních vchodů a dokumentováno bylo 1083 jeskyní delších 3 m. Pro každý vchod byla zpracována pasportizační karta s fotografií a dalšími identifikačními údaji. Činnost byla ukončena v roce 1977 po 6-ti letém úsilí jako podklad pro zpracování publikace "Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu", vydané Geografickým ústavem ČSAV.


Měření jeskyní Pustého žlebu.

V návaznosti na registraci jeskynních vchodů bylo prováděno zaměřování všech jeskyní, od kterých neexistovala seriozní mapa. Při této systematické činnosti, trvající 23 let, bylo zmapováno 442 jeskyní Pustého žlebu. Po jednotném zpracování a doplnění dostupných map od různých autorů, byl ve spolupráci s muzeem Blansko vydán v roce 1997 Atlas jeskyní - díl Pustý žleb, který obsahuje jednotně zpracované mapy celkem 485 lokalit.


Venkovní polygonová měření.

Zaměření vzájemné polohy jeskyní a vykreslení situační mapy dává názornou představu o genezi, souvislostech a možnostech dalších prolongací. Kromě situačních map zkoumaných oblastí, zpracoval TOPAS též mapy části Suchdolské planiny s Veselickým žlíbkem, oblast okolo jeskyně Průtokové a skupinu jeskyní U žida.


Měření brněnského podzemí.

Tato poměrně rozsáhlá mimokrasová činnost, prováděná v letech 1984 - 1992 pro potřeby brněnského magistrátu v rámci akce "Sanace brněnského podzemí", spočívala v zaměření a zhotovení technických plánů sklepních a podzemních prostor v centru Brna.


Fotografická dokumentace a publikace.

Fotografování povrchu i podzemí je rozsáhlou a samostatnou kapitolou v činnosti Topasu. Byla vypracována metodika osvětlování rozlehlých podzemních prostor pomocí pyrotechnické hořčíkové slože a řešeny další technické i tvůrčí problémy související s fotografováním v jeskyních. V edici Knihovny České speleologické společnosti byla v roce 1988 vydána skripta "Fotografování v podzemí", která byla již dvakrát do dnešní doby vydána v revidované podobě s ohledem na nové technické možnosti fotografie. Skupina TOPAS rovněž uspořádala několik kurzů fotografování ukončených vždy praktickým cvičením v jeskyni.

Fotografie vytvořené členy Topasu se uplatnily v nejrůznějších časopisech, knihách, brožurách, na plakátech i filmech.

Z ucelených fotografických produktů je nutno se zmínit alespoň o 6-ti dílném diafonu pro krasovou expozici muzea Blansko, obrazovou publikaci Moravský kras – čas a kámen, elektronickou publikaci Moravský kras 2004, Brány do ztraceného světa, nebo obsáhlou knihu Entraňas del Mundo Perdido vydanou ve Venezuele.

Kniha Brány do Ztraceného světa byla oceněna mezinárodní speleologickou unií (UIS), jako nejvýznamnější publikace ve světové speleologii.

Jednou z málo známých oblastí fotodokumentace je registrace historických nápisů, při které bylo v jeskyních dokumentováno 23 nápisů provedených v minulosti významnými badateli.


 

Publikace ke stažení:

Kaolinový důl Nevřeň, 1985

Fografování v podzemí

(Skripta aktualizovaná 2003)


30. let Topasu

(Výroční brožura 2007)


40. let Topasu

(Výroční brožura 2017)

Členové Topasu

k datu 28.5.2017

Audy Marek (člen výboru)

Belšíková Hana

Bouda Richard

Dvořáček Jindřich (člen výboru)

Hubert Lukáš

Hubert Michal

Juránek Michal

Kacetl Václav

Krátký Pavel (člen výboru)

Láník Libor (předseda)

Polák Vojtěch

Pozorský Ladislav

Slavík Jiří st.

Svoboda Marcel

Štěpánek Jan

Trávníček Jan

Vilím Jakub